• Japanese
  • Kiina
  • Eesti
  • In English
  • På svenska
  • по-русски
  • Suomeksi
 

博纳-产品专业介绍

 

全汁饮品

博纳 博纳蔓越莓-越橘-全汁-全汁饮品,1L

博纳
博纳蔓越莓-越橘-全汁-全汁饮品,1L

博纳蔓越莓-越橘全汁饮品是由纯正的蔓越莓和越橘全汁浓缩精华以及Lohjanharju的泉水所组成。

全汁水果含量100%。

无甜味。不含糖分。不含添加剂。

芬兰制造。

原材料

蔓越莓-(加拿大)和越橘(芬兰)全汁浓缩精华的制作而成的全汁饮品。原材料和原产地都要在括号内详细写明。

营养价值/ 100 ml

能量178 kJ/55 kcal
脂粉<1,0 g
     饱和酸0g
碳水化合物9,0 g
     糖分9,0 g
蛋白质<1,0 g
盐分0 g
C-维他命30mg(37%日推荐量)

储存

未开封、室温保存、有效期前使用、开封后冰箱内保存一周。

产品号码

博纳: 1116
消费者包装1 L: 6420610112568
销售批次12 x 1 L: 6420610118065
Heino批发:991604
Kespro专销代码:20016782
食品监制代码:80956
包装代码:991604

返回

博纳 蓝莓全汁,1 L

博纳
蓝莓全汁,1 L

博纳蓝莓全汁饮品是由纯正蓝莓全汁浓缩精华和Lohjaharju的泉水制作而成。

全汁饮品水果含量100%。

无甜味。不含糖分。不含添加剂。

芬兰制造。

原材料

全汁浓缩饮品(智利,芬兰,瑞典)制作而成的蓝莓全汁饮品。原材料和原产地都要在括号内写明。

营养价值/ 100 ml

能量160 kJ/36 kcal
脂肪<1,0 g
     饱和酸0 g
碳水化合物8,0g
     糖分8,0 g
蛋白质1,0 g
盐分0 g
C-维他命15mg(18%日推荐量)

储存

未开封、室温保存、有效期前使用,开封后冰箱保存一周。

产品号码

博纳:1118
消费者包装12 x 1 L: 6420610111325
销售批次12 x 1 L: 6420610111332
Heino批发:303131
Kespro专销代码:20019949
食品监测代码:80901
包装:303131

返回

博纳 桔子全汁饮品,1L

博纳
桔子全汁饮品,1L

博纳桔子全汁饮品是由桔子全汁浓缩精华和Lohjanharju的泉水制作而成。

全汁水果饮品100 %。

无甜味。不含糖。不含添加剂。

芬兰制造。

原材料

由全汁浓缩(巴西)精华制作而成的桔子全汁饮品。原材料和原产地都要在括号内详细写明。

营养价值/ 100 ml

能量134 kJ (32 kcal)
脂肪0 g
     饱和酸0 g
碳水化合物8,0 g
     糖分8,0 g
蛋白质0 g
盐分0 g
C-维他命30mg(38%日推荐量)

储存

未开封、室温保存、有效期前使用、开封后在冰箱内可以保存一周。

产品号码

博纳:1117
消费者包装1 L: 6420610112575
消费批次12 x 1 L: 6420610118072
Heino批发:830646
Kespro专销代码:20016787
食品监测:80357
包装:830646

返回

无糖型300%全汁饮品浓缩精华

博纳 300% 菠萝全汁饮品浓缩精华,1L

博纳 300%
菠萝全汁饮品浓缩精华,1L

浓缩强度300%。
勾兑全汁饮品:1份分精华和2份水。

无甜味,不含糖分。
不含添加剂。不含防腐剂。

芬兰制造。

原材料

菠萝全汁浓缩精华(哥斯达黎加, 泰国, 巴西和南非)和泉水 (芬兰)。原材料、原产地都要在括号内详细写明。

营养价值/ 100 ml

能量610 kJ/145 kcal
脂肪<1,0 g
     饱和酸0g
碳水化合物34,0 g
     糖分34,0g
蛋白质<1,0 g
盐分0g
C-维他命 90 mg (110 % 日推荐量)

储存

未开封、室温保存,有效期前使用,开封后冰箱保存一周。

产品号码

博纳:1115
消费者包装1 L: 6420610112544
销售批次12 x 1 L: 6420610118041
Heino批发:220210
Kespro专销:20016788
食品监测:80454
包装:220210

返回

博纳 300% 橙子全汁浓缩饮料,1L

博纳 300%
橙子全汁浓缩饮料,1L

浓缩精华强度300%。

勾兑全汁饮品:1份浓缩精华和2份水

无甜味,不含糖分。
不含添加剂,不含防腐剂。

芬兰制造。

原材料

橙子全汁浓缩精华(巴西)和泉水(芬兰)。原材料和原产地都要在括号内详细写明。

营养价值/ 100 ml

能量550 kJ/131 kcal
脂肪<1,0 g
     饱和酸0 g
碳水化合物 32,0 g
     糖分32,0 g
蛋白质2,0 g
盐分0 g
C-维他命110mg(138%日推荐量)

储存

未开封、室温保存、有效期前使用,开封后冰箱保存一周。

产品号码

博纳:1110
消费者包装1 L: 6420610112506
消费批次12 x 1 L: 6420610118003
Heinon批发:837781
Kespro专销:20002705
食品监测:80022
包装:837781

返回

博纳 300% 水果全汁浓缩精华,1L

博纳 300%
水果全汁浓缩精华,1L

浓缩精华强度300%。
勾兑全汁饮品:1份浓缩精华和2份水
无甜味,不含糖分。
不含添加剂,不含防腐剂。
芬兰制造。

原材料

苹果- (波兰), 葡萄- (西班牙), 菠萝- (哥斯达黎加, 泰国, 巴西, 南非), 热带水果 - (巴西) 全汁饮品浓缩精华和泉水 (芬兰)。原材料和原产地都要详细写明。

营养价值/ 100 ml

能量740 kJ/176 kcal
脂肪<1,0 g
    饱和酸0 g
碳水化合物42,0 g
    糖分42,0 g
蛋白质<1,0 g
盐分0 g
C-维他命100mg(125%日推荐量)

储存

未开封、温室保存、有效期前使用,开封后冰箱保存大约一周。

产品号码

博纳:1114
消费者包装1 L: 6420610112551
销售批次12 x 1 L: 6420610118058
Heino批发: 220012
Kespro专销代码: 20016789
食品监制:80455
包装:220012

返回

博纳 300% 苹果全汁浓缩饮品,1L

博纳 300%
苹果全汁浓缩饮品,1L

浓缩强度300%。
勾兑全汁饮品:1份浓缩精华和2份水。
无甜味,不加糖。
不含添加剂,不含防腐剂。

芬兰制造。

原材料

苹果全汁浓缩饮品(波兰)和泉水(芬兰)。原材料和原产地都要详细在括号内写明。

营养价值/ 100 ml

能量600 kJ/142 kcal
脂肪<1,0 g
    饱和酸0g
碳水化合物34,0 g
    糖分34,0 g
蛋白质<1,0 g
盐分0g
C-维他命90mg(110%日推荐量)

储存

未开封、室温保存、有效期前使用、开封后冰箱保存一周。

产品号码

博纳:1123
消费者包装1 L: 6420610110632
销售批次12 x 1 L: 6420610110649
Heino批发:379693
Kespro专销代码:20658468
食品监制代码:81601
包装:379693

返回

博纳 300% 梨子全汁浓缩饮品,1L

博纳 300%
梨子全汁浓缩饮品,1L

浓缩强度300%。

勾兑全汁饮品:1份浓缩精华和2份水。

无甜味,不含糖分。
不含添加剂,不含防腐剂。

芬兰制造。

原材料

梨子全汁浓缩精华(中国)和泉水(芬兰)。原材料和原产地都要在括号内明确写明。

营养价值/ 100 ml

能量590 kJ/140 kcal
脂肪<1,0 g
     饱和酸0 g
碳水化合物33,0 g
     糖分33,0 g
蛋白质<1,0 g
盐分0 g
C-维他命 100 mg (125 % 日推荐量)

储存

未开封、室温保存、有效期前使用,开封后冰箱保存一周。

产品号码

博纳:1124
消费者包装1 L: 6420610110656
销售批次12 x 1 L: 6420610110717
Heino批发:378307
Kespro专销:20658469
食品监制代码:81602
包装:378307

返回

博纳 300% 混合全汁浓缩精华,1L

博纳 300%
混合全汁浓缩精华,1L

浓缩强度300%。

勾兑全汁饮品:1份浓缩精华和2份水。

无甜味,不含糖分。
不含添加剂,不含防腐剂。

芬兰制造。

原材料

梨子-(中国),葡萄-(西班牙),黑加仑(波兰,丹麦,德国)全汁浓缩精华和泉水。原材料和原产地都要在括号内详细写明。

营养价值/ 100 ml

能量590 kJ/140 kcal
脂肪<1,0 g
     饱和酸0 g
碳水化合物36,0g
     糖分36,0g
蛋白质<1,0 g
盐分0 g
C-维他命95mg(118%日推荐量)

储存

未开封、室温保存、有效期前使用,开封后冰箱保存大约一周。

产品号码

博纳:1113
消费者包装1 L: 6420610112513
销售批次12 x 1 L: 6420610118010
Heino批发:838748
Kespro专销:20002712
食品监制代码:80903
包装:838748

返回

Bonne 300% 黑加仑浓缩果汁1L

Bonne 300%
黑加仑浓缩果汁1L

果汁含量300%。
 稀释果汁:浓缩汁与水的比例为1:2。

未增甜,无添加糖。
 不含添加剂。不含防腐剂。

芬兰制造。

原材料

黑加仑浓缩汁和泉水(芬兰)。括号内为原材料原产国。

营养价值/ 100 ml

能量:572 kJ/136 kcal

脂肪<0.5 g

       其中饱和脂肪0 g

碳水化合物33.0 g

       其中糖33.0 g

蛋白质<0.5 g

盐0g

维生素C 210mg(每日建议摄入量的263%)

储存

未开封时可存放在室温下直到保质期为止,开封后要存放在冰箱中,并在一周左右食用完。

返回

Bonne 300% 种柑桔味浓缩果汁,1L

Bonne 300%
种柑桔味浓缩果汁,1L

果汁含量300%。
 稀释果汁:浓缩汁与水的比例为1:2。

未增甜,无添加糖。
 不含添加剂。不含防腐剂。

芬兰制造。

原材料

橙子、柑橘、葡萄柚和柠檬的浓缩汁和泉水(芬兰)。括号内为原材料原产国。

营养价值/ 100 ml

能量:537kJ/128 kcal

脂肪0.5 g

       其中饱和脂肪 <0.5 g

碳水化合物29.5 g

       其中糖29.5 g

蛋白质<1.0 g

盐0g

维生素C 40 mg(每日建议摄入量的50%)

储存

未开封时可存放在室温下直到保质期为止,开封后要存放在冰箱中,并在一周左右食用完。

返回

Bonne 300% 覆盆子浓缩果汁,1L

Bonne 300%
覆盆子浓缩果汁,1L

果汁含量300%。
 稀释果汁:浓缩汁与水的比例为1:2。

未增甜,无添加糖。
 不含添加剂。不含防腐剂。

芬兰制造。

原材料

覆盆子浓缩汁和泉水(芬兰)。括号内为原材料原产国。

营养价值/ 100 ml

能量:342 kJ/81 kcal

脂肪0.5 g

        其中饱和饱和脂肪<0.5 g

碳水化合物18.5 g

        其中糖18.5 g

蛋白质<0.5 g

盐0g

储存

未开封时可存放在室温下直到保质期为止,开封后要存放在冰箱中,并在一周左右食用完。

返回

无糖型500%全汁浓缩饮品

博纳 500% 橙汁全汁浓缩饮品,1L

博纳 500%
橙汁全汁浓缩饮品,1L

浓缩强度500%。

勾兑全汁饮品:1份浓缩精华和4份水。

无甜味,不含糖分。
不含添加剂,不含防腐剂。

芬兰制造。

原材料

橙汁全汁浓缩精华(巴西)和泉水(芬兰)。原材料和原产地都要详细写明。

营养价值/ 100 ml

能量959 kJ (214 kcal)
脂肪<1,0 g
     饱和酸0 g
碳水化合物51 g
     糖分51,0 g
蛋白质3,0 g,
盐分0 g
C-维他命 150 mg (188 % 日推荐量)

储存

未开封、温室保存、有效期前使用,开封后冰箱内保存一周。

产品号码

博纳:1120
消费者包装1 L: 6420610110014
消费批次12 x 1 L: 6420610110021
Heino批发:303065
Kespro专销代码:20019950
食品监制号码:80065
包装:303065

返回

博纳 500% 苹果全汁浓缩精华,1L

博纳 500%
苹果全汁浓缩精华,1L

浓缩精华强度500%。

勾兑全汁饮料:1份浓缩精华和4份水。
无甜味,不含糖分。
不含添加剂,不含防腐剂。

芬兰制造。

原材料

苹果全汁浓缩饮品(波兰)和泉水(芬兰)。原材料和原产地都要详细写明。

营养价值/ 100 ml

能量985 kJ (235 kcal)
脂肪<1,0 g
    饱和酸0g
碳水化合物56,0 g
    糖分56,0 g
蛋白质<1,0 g
盐分0 g
C-v维他命 150 mg (188 % 日推荐量)

储存

未开封、室温保存、有效期前使用,开封后冰箱内保存一周。

产品号码

博纳:1111
消费者包装1 L. 6420610112520
销售批次12 x 1 L: 6420610118027
Heino批发:837872
Kespro专销:20002710
食品监制:80435
包装:837872

返回

博纳 500% 梨子全汁浓缩饮品,1L

博纳 500%
梨子全汁浓缩饮品,1L

浓缩精华强度500%。

勾兑全汁饮品:1份浓缩精华和4份水。

无甜味,不含糖分。
不含添加剂,不含防腐剂。

芬兰制造。

原材料

梨子全汁浓缩精华(中国)和泉水(芬兰)。原材料、原产地都要在括号内详细写明。

营养价值/ 100 ml

能量959 kJ (229 kcal)
脂肪<1,0 g
     饱和酸0 g
碳水化合物 54,0 g,
     糖分 54,0 g.
蛋白质<1,0 g
盐分0g
C-维他命150mg(188%日推荐量)

储存

未开封、室温保存、有效期前使用,开封后冰箱内保存大约一周。

产品号码

博纳:1112
消费包装1L:6420610112537
销售批次12 x 1 L: 6420610118034
Heino批发: 838896
Kespro专销:20002713
食品监制:80440
包装:838896

返回

博纳 500% 混合全汁饮品,1L

博纳 500%
混合全汁饮品,1L

浓缩强度500%。

勾兑全汁饮品:1分浓缩精华和4分水。
无甜味,不含糖分。
不含添加剂,不含防腐剂。

芬兰制造。

原材料

苹果- (波兰), 葡萄- (西班牙)和黑加仑 (波兰,丹麦,德国)全汁饮品和泉水(芬兰)。原材料和原产地都要在括号内详细写明。

营养价值/ 100 ml

能量950 kJ (226 kcal)
脂肪<0,5 g
   饱和酸0 g
碳水化合物54 g
   糖分54,0 g
蛋白质<1,0 g
盐分0 g
C-维他命160mg(200%日推荐量)

储存

未开封、室温保存、有效期前使用,开封后冰箱保存大约一周。

产品号码

博纳:1121
消费者包装 1 L: 6420610111240
消费批次12 x 1 L: 6420610111462
Heino批发:410480
Kespro专销:20020097
食品监制:80941
包装:410480

返回

含甜味浓缩饮料

博纳加糖饮品 混合饮品浓缩精华,1L

博纳加糖饮品
混合饮品浓缩精华,1L

全汁水果含量68%。勾兑比例:1:3

加糖比例17%。

芬兰制造。

原材料

苹果- (波兰), 葡萄- (西班牙)和黑加仑-(波兰/丹麦/德国) 全汁饮品浓缩精华,糖分 (芬兰) 和泉水 (芬兰)。原料和原产地都要在括号内详细写明。

营养价值/ 100 ml

能量546 kJ (130,5 kcal)
脂肪<0,5 g
    饱和酸 0 g
碳水化合物31,0 g
    糖分31,0 g
蛋白质<0,5 g
盐分0 g
C-维他命120mg(150%日用量比较值)

储存

未开封、室温保存、有效期前使用,开封后冰箱保存一周。

产品号码

博纳:2120
消费者包装1 L: 6420610111417
销售批次12 x 1 L: 6420610111424
Heino批发:545822
Kespro专销:20021602
食品监制号码:81510
包装:545822

返回

Bonne Lingonberry juice concentrate 1+5, 10 L

Bonne
Lingonberry juice concentrate 1+5, 10 L

1 part juice + 5 parts water. Shake. Juice content 83 %. Additive-free, preservative-free.

原材料

Lingonberry juice concentrate, sugar, natural aroma.

营养价值/ 100 ml

Energy 845 kJ /199 kcal
Fat 0,5 g
    of which saturates 0 g
Carbohydrates 48 g
    of which sugars 40 g
Protein 1,1 g
Salt 0 g

储存

Unopened at room temperature. Opened in refrigerator (+2 - +6°C) approx 5-7 days.

产品号码

Bonne: 3306

返回

Bonne Mixed juice concentrate 1+5, 10 L

Bonne
Mixed juice concentrate 1+5, 10 L

1 part juice + 5 parts water. Shake. Juice content 180 %. Additive-free, preservative-free.

原材料

Apple-, grape-, black currant concentrated juice, sugar.

营养价值/ 100 ml

Energy 843 kJ /198 kcal
Fat 0 g
    of which saturates 0 g
Carbohydrates 48 g
    of which sugars 47 g
Protein 0,7 g
Salt 0 g

储存

Unopened at room temperature. Opened in refrigerator (+2 - +6°C) approx 5-7 days.

产品号码

Bonne: 3305

返回

其他饮品

博纳家庭啤酒麦精,1L

博纳家庭啤酒麦精,1L

一升啤酒麦精可以制作18L家庭啤酒。

不含添加剂。

不含防腐剂。

芬兰制作。

原材料

泉水(芬兰),大麦芽*(芬兰),黑麦麦芽*(芬兰)和酒花浸膏。*) 含有过敏原成分。原料和原产地都要在括号内详细表明。

营养价值/ 100 ml

能量486kj(116kcal)
脂肪<0,1 g
     饱和酸0g
碳水化合物26,0 g
     糖分12,0g
蛋白质2,5 g
盐分0,02g

储存

未开封,室温保存,有效期前使用。储存中不要打开瓶盖。

产品号码

博纳:4150
消费者包装 1 L: 6420610110854
消费批次12 x 1 L: 6420610110861
Heino批发:348763
Kespro专销:20648935
食品监测代码:79003
包装:348763

返回

博纳梅子花蜜,1L

博纳梅子花蜜,1L

全汁水果含量100%。

无甜味,不含糖分。

不含添加剂,不含防腐剂。

芬兰制造。

原材料

梅子果酱(塞尔维亚),泉水(芬兰)。原材料和原产地都要在括号内详细写明。

营养价值/ 100 ml

能量195 kJ (47 kcal)
脂肪0,5 g
     饱和酸0 g
碳水化合物10,0 g
     糖分9,5 g
营养纤维素1,5 g
蛋白质0,5 g
盐分0 g

储存

未开封、室温保存、有效期前使用,开封后冰箱内保存一周。

产品号码

博纳:2121
消费者包装1 L: 6420610110540
消费批次12 x 1 L: 6420610110557
Heinei批发:238964
Kespro专销:20731658
食品监测代码:82703
包装:238964

返回

Bonne Ready to drink home-brew beer, 5 L

Bonne
Ready to drink home-brew beer, 5 L

Shake before use. Ready to drink.Ravistettava. Valmis juotava.

原材料

Water, barley malt, rye malt, sugar, hop extract, yeast.

营养价值/ 100 ml

Energy 97 kJ /23 kcal
Fat 0 g
    of which saturates 0 g
Carbohydrates 5,5 g
    of which sugars 3,5 g
Protein 0,2 g
Salt 0 g
Alcohol <1,6 % vol

储存

Unopened at room temperature. Opened in refrigerator (+2 - +6°C) 5 days.

产品号码

Bonne: 4204

返回

水果、莓果和根茎果酱

博纳香桃果酱1L

博纳香桃果酱1L

博纳香桃果酱是由纯正香桃制作而成。100%香桃。

水果含量120%。

无甜味,不加糖。
不含添加剂。不含防腐剂。

芬兰。

原材料

香桃(原产地南非)

营养价值/ 100 ml

能量220kj(53kcal)
脂肪0,1g
     饱和酸0g
碳水化合物11,5g
     糖分10,5g
营养纤维1,5g
蛋白质0,9g
盐分0 g
C-维他命29mg(36%日推荐量)

储存

未开封、室温保存、有效期前使用,开封后冰箱内保存一周。

产品号码

博纳:2503
消费者包装 1 L: 6420610110502
销售批次12 x 1 L: 642061011070
Heino批发:330811
Kespro专销:20246629
食品监测:84775
包装: 330811

返回

博纳香蕉1L

博纳香蕉1L

博纳香蕉果酱是由纯正的香蕉制作而成。100%香蕉。

水果含量100%。

无甜味,不含糖分。
不含添加剂,不含防腐剂。

芬兰制造。

原材料

香蕉(原产地危地马拉)

营养价值/ 100 ml

能量354 kJ (85 kcal)
脂肪0,2g
     饱和酸 0 g.
碳水化合物 18,5 g,
     糖分 16,0 g.
营养纤维2,0g
蛋白质 1,2 g.
盐分0g
C-维他命28mg(35%日推荐量)

储存

未开封、温室保存、有效期前使用,开封后冰箱内保存一周。

产品号码

博纳:2508
消费者包装1 L: 6420610110762
销售批次12 x 1 L: 6420610110908
Heino批发:588806
Kespro专销:20680464
食品监测代码:84907
包装:588806

返回

博纳梅子果酱1L

博纳梅子果酱1L

博纳超级梅子果酱是由纯正梅子制作而成。100%梅子。

水果含量120%。

芬兰制作。

原材料

梅子(原产地塞尔维亚)

营养价值/ 100 ml

能量294 kJ (70 kcal)
脂肪0,5g
     饱和酸0g
碳水化合物14,5 g
     糖分12,0 g
营养纤维2,3g
蛋白质1,5g
盐分0g
C-维他命8mg(10%日推荐量)

储存

未开封、室温保存、有效期前使用,开封后冰箱内可以保存一周。

产品号码

博纳:2506
消费者包装1 L: 6420610110519
销售批次12 x 1 L: 6420610110663
Heinon 批发:432393
Kespro专销:20271850
食品监测代码:84777
包装:432393

返回

博纳芒果果酱1L

博纳芒果果酱1L

博纳芒果果酱是由纯正芒果制作而成。100%芒果。

水果含量120%。

无甜味,不含糖。
不含添加剂,不含防腐剂。

芬兰制造。

原材料

芒果(原产地哥伦比亚)

营养价值/ 100 ml

能量280 kJ (66 kcal)
脂肪0,2 g
     饱和酸<0,1 g
碳水化合物15,0 g
     糖分14,0 g
营养纤维 0,5 g
蛋白质1,3 g
盐分0 g
C-维他命 22 mg (28 % 日推荐量)

储存

未开封、室温储存、有效期前使用,开封后冰箱保存一周。

产品号码

博纳:2504
消费者包装1 L: 6420610110526
销售批次12 x 1 L: 6420610110724
Heino批发:330761
Kespro专销:20246630
食品监测代码:84772
包装:330761

返回

博纳草莓果酱1L

博纳草莓果酱1L

博纳超级草莓果酱是由纯正草莓制作而成。100 %草莓。
莓果含量100 %。
无糖。不含糖。
不含添加剂。不含防腐剂。
芬兰制作。

原材料

草莓,甜菜汁浓缩物0.2%,维生素C。

营养价值/ 100 ml

能量158 kJ (38 kcal)
脂肪0,2克
饱和酸<0,1克
碳水化合物7,8克
含糖6,8克
营养纤维1,0克
蛋白质0,6克
盐0g
C-维他命 50毫克 (63 % 日推荐量)

储存

未开封、室温保存、有效期前使用,开封后冰箱内保存一周。

产品号码

博纳:2517
消费者包装1 L: 6420610110137
消费批次12 x 1 L: 6420610110144
Heino批发:19592
Kespro专销:20822579 
包装:195925

返回

博纳蓝莓果酱1L

博纳蓝莓果酱1L

博纳蓝莓果酱是由纯正的蓝莓制作而成。100%蓝莓。

莓果含量100%。

无甜味,不含添加剂。
不含添加剂,不含防腐剂。

芬兰制造。

原材料

蓝莓(原产地智利)

营养价值/ 100 ml

能量245 kJ (58 kcal)
脂肪0,9 g
     饱和酸0 g
碳水化合物10,0 g
     糖分9,8 g
营养纤维3,5 g
蛋白质0,8 g
盐分0g
C-维他命38mg (47 % päivän saantisuosituksesta)

储存

未开封、室温保存、有效期前使用,开封后冰箱保存大约一周。

产品号码

博纳:2519
消费者包装 1 L: 6420610110175
消费批次12 x 1 L: 6420610110182
Heino 批发:195958
Kespro专销:20822581
包装:195958

返回

博纳苹果果酱1L

博纳苹果果酱1L

博纳苹果是由纯正苹果制成的。100%苹果。

水果含量120%。

无甜味。不含糖。
不含添加剂。不含防腐剂。

芬兰制造。

原材料

苹果(原产地智利)

营养价值/ 100 ml

能量227 kJ (54 kcal)
脂肪0,2 g
     饱和酸0 g
碳水化合物12,0 g
     糖分11,7 g
营养纤维2,0g
蛋白质0,1 g
盐分0g
C-维他命49mg(61%日推荐量)

储存

未开封、室温保存、有效期前使用,开封后冰箱内保存大约一周。

产品号码

博纳:2500
消费者包装1 L: 6420610110472
消费批次12 x 1 L:  6420610110670 
Heino批发:330902
Kespro专销:20271850
食品监制代码:84774
包装:330902

返回

博纳桃子果酱 1 L

博纳桃子果酱 1 L

博纳桃子果酱是由纯正桃子制成。
100%桃子。

水果含量120%。

无甜味,不含糖分。
不含添加剂。不含防腐剂。

芬兰制造。

原材料

Virsikud (päritoluriik: Lõuna-Aafrika).

营养价值/ 100 ml

能量213 kJ (50 kcal)
脂肪0 g
     饱和酸0 g
碳水化合物11,8 g
     糖分11,3g
营养纤维0,5g
蛋白质0,5g
盐分0g
C-维他命29mg(36%日推荐量)

储存

未开封、室温保存、有效期前使用,开封后冰箱内保存一周。

产品号码

博纳:2502
消费者包装 1 L: 6420610110496
销售批次12 x 1 L: 6420610110694
Heino 批发:330829
Kespro专销:20246632
食品监测号码:84771
包装:330829

返回

博纳梨子果酱1 L

博纳梨子果酱1 L

博纳梨子果酱是由纯正梨子制成。
100%梨子。

水果含量100%。

无甜味。不含糖分。
不含添加剂。不含防腐剂。

芬兰制造。

原材料

梨子(原产地南非)。

营养价值/ 100 ml

能量240 kJ (57 kcal)
脂肪0,2 g
     饱和酸0,01 g
碳水化合物12,0 g
     糖分10,5g
营养纤维2,5 g
蛋白质0,5 g
盐分0 g
C-维他命41 mg(51%日推荐量)

储存

未开封、室温保存、有效期前使用,开封后冰箱保存大约一周。

产品号码

博纳:2501
消费者包装 1 L: 6420610110489
销售批次12 x 1 L: 6420610110687
Heino批发: 432518
Kespro专销:20271852
食品监制代码:84776
包装:432518

返回

博纳玫瑰果1L

博纳玫瑰果1L

博纳玫瑰果是由纯正的玫瑰果制作而成。100%玫瑰果。

莓果含量100%。

无甜味,不含糖分。
不含添加剂。不含防腐剂。

芬兰制造。

原材料

玫瑰果(原产地塞尔维亚)

营养价值/ 100 ml

能量238 kJ (56 kcal)
脂肪0,2 g
     饱和酸0g
碳水化合物12,0g
     糖分11,8g
营养纤维3,5g
蛋白质0,6 g
盐分0g
C-维他命70mg(88%日推荐量)

储存

未开封、室温保存、有效期前使用,开封后冰箱内保存一周。

产品号码

博纳:2505
消费者包装 1 L: 6410610110533
销售批次 12 x 1 L: 6420610110731
Heino批发:330860
Kespro专销:20246633
食品监制代码:84773
包装:330860

返回

博纳热带水果果酱 1L

博纳热带水果果酱 1L

博纳热带水果是由纯正香蕉制成,包含芒果和番石榴。40%香蕉、30%芒果和30%蕃石榴。

水果含量100%。

无甜味。无添加糖。
不含添加剂。不含防腐剂。

芬兰制造。

原材料

香蕉(危地马拉)、芒果(哥伦比亚)和番石榴(南非)。(原产地要明确在括号内标明)。

营养价值/ 100 ml

能量230 kJ/54,5 kcal
脂肪0,3 g
     饱和酸0,03g
碳水化合物11,8g
     糖分10,3g
营养纤维素1,4g
蛋白质0,5g
盐分0g
C-维他命53mg(66% 日推荐量)

储存

未开封、室温保存、有效期前使用,开封后冰箱保存大约一周。

产品号码

博纳:2524
消费者包装1 L: 6420610112957
销售批次12 x 1 L: 6420610112964
Kespro专销:2126024

返回

Bonne 菠萝酱,1L

Bonne
菠萝酱,1L

Bonne Premium菠萝酱采用真正的菠萝制成。100%菠萝。

果汁含量100%。

未增甜。无添加糖。
 不含添加剂。不含防腐剂。

芬兰制造。

原材料

菠萝(哥斯达黎加

营养价值/ 100 ml

能量:286 kJ(68 kcal)

脂肪0.2 g

       其中饱和脂肪0.1 g

碳水化合物15.5 g

       其中糖13.0 g

纤维素1.3 g

蛋白质1.0 g

盐0g

储存

未开封时可存放在室温下直到保质期为止,开封后在冰箱中约一周。

产品号码

Bonne: 2520

返回

Bonne 覆盆子酱,1L

Bonne
覆盆子酱,1L

Bonne Premium覆盆子酱采用真正的覆盆子制成。100%覆盆子。

果汁含量100%。

未增甜。无添加糖。
 不含添加剂。不含防腐剂。

芬兰制造。

原材料

覆盆子(原产国:波兰)。 

营养价值/ 100 ml

能量:152 kJ(36 kcal)

脂肪0.2 g

       其中饱和脂肪<0.1 g

碳水化合物7.5 g

       其中糖7.0 g

纤维素0.4 g

蛋白质0.8 g

盐0g

储存

未开封时可存放在室温下直到保质期为止,开封后在冰箱中约一周。

产品号码

Bonne: 2518

返回

Bonne 沙棘酱1L

Bonne
沙棘酱1L

Bonne沙棘酱采用真正沙棘制成。100%沙棘。

浆果含量120%。

 未增甜。无添加糖。
 不含添加剂。不含防腐剂。

芬兰制造。

原材料

沙棘(原产国:立陶宛)。

营养价值/ 100 ml

能量:250 kJ(59 kcal)

脂肪3.0 g

        其中饱和脂肪<1.0 g

碳水化合物6.5 g

        其中糖6.0 g

纤维素2.5 g

蛋白质<1 g

盐0g

维生素C 80 mg(每日建议摄入量的100 %)

储存

未开封时可存放在室温下,开封后存放在冰箱中(+2~+6 °C)约一周。
 保质期:参见包装。

返回

甘薯泥由纯正甘薯制成。

甘薯泥由纯正甘薯制成。

甘薯泥由纯正甘薯制成。
无菌甘薯成分100%。无添加剂且无防腐剂。
芬兰制造。

原材料

甘薯(原产国:意大利),柠檬浓缩汁0.2%。

营养价值/ 100 ml

能量335千焦/ 79千卡,
脂肪<0.1克,
其中饱和脂肪<0.1 g
碳水化合物16.5克
其中4.5克糖
膳食纤维3.0克
蛋白质1.6克
盐0.1克

储存

保质期前,开封前可在室温下保存。开封后可在冰箱里保存约一周。

返回

博纳胡萝 卜果酱,1 L

博纳胡萝
卜果酱,1 L

博纳胡萝卜由纯正胡萝卜制作而成。100%胡萝卜。

胡萝卜含量100%。

无甜味。不含添加剂。不含防腐剂。

芬兰制造。

原材料

胡萝卜(原产地 波兰)

营养价值/ 100 ml

能量141 kJ/33 kcal
脂肪0,17 g
     饱和酸< 0,1 g
碳水化合物8,5 g
     含糖5,4克
营养纤维2,5 g
蛋白质0,7 g
盐分0,04 g

储存

未开封、室温保存、有效期前使用、开封后冰箱内保存一周。

产品号码

博纳:2525
消费者包装1 L: 6420610113251
销售批次12 x 1 L: 6420610113268

返回

牛蒡泥由纯正牛蒡制成。

牛蒡泥由纯正牛蒡制成。

牛蒡泥由纯正牛蒡制成。
牛蒡含量100%,原味。无添加剂且无防腐剂。
芬兰制造。

原材料

牛蒡(原产国:意大利),柠檬浓缩汁0.2%。

营养价值/ 100 ml

能量246千焦/59千卡,
脂肪<0.2克,
其中饱和脂肪<0.1克
碳水化合物11.5克
其中有5.8克糖
膳食纤维4.3克
蛋白质0.5克
盐0.1克

储存

保质期前,开封前可在室温下保存。开封后可在冰箱里保存约一周。

返回

BONNE甜菜根泥,1升

BONNE甜菜根泥,1升

无毒甜菜根含量100%。无添加剂且无防腐剂。
芬兰制造。

原材料

甜菜根(原产波兰),柠檬浓缩汁0.2%

营养价值/ 100 ml

能量179千焦/ 42千卡
脂肪<0.2克,
    其中饱和脂肪<0.1克
碳水化合物8.2克
    其中有5.4克糖
膳食纤维2.0克
蛋白质1.0克
盐0.1克

储存

保质期前,开封前可在室温下保存。开封后可在冰箱里保存约一周。

返回

Bonne 200 % Mango purée, 5 L

Bonne 200 %
Mango purée, 5 L

Fruit content 200 %. Only natural sugar from the fruits. Additive-free, preservative-free.
Diluting 100 % purée: 0.65 L purée + 0.35 L water.

原材料

Mango.

营养价值/ 100 ml

Energy 526 kJ /125 kcal
Fat <1,0 g
    of which saturates <0,5 g
Carbohydrates 27,5 g
    of which sugars 26,5 g
Dietaryfibre 2,5 g
Protein 1,2 g
Salt 0 g

储存

Unopened at room temperature. Opened in refrigerator (+2 - +6°C) approx 1 week.

产品号码

Bonne: 4200

返回

Bonne 200 % Peach purée, 5 L

Bonne 200 %
Peach purée, 5 L

Fruit content 200 %. Only natural sugar from the fruits. Additive-free, preservative-free.
Diluting 100 % purée: 0.7 L purée + 0.3 L water.

原材料

Peach.

营养价值/ 100 ml

Energy 392 kJ /93 kcal
Fat <0,5 g
    of which saturates <0,5 g
Carbohydrates 20,0 g
    of which sugars 20,0 g
Dietaryfibre 2,0 g
Protein 1,0 g
Salt 0 g

储存

Unopened at room temperature. Opened in refrigerator (+2 - +6°C) approx 1 week.

产品号码

Bonne: 4202

返回

Bonne 130 % Rosehip purée, 5 L

Bonne 130 %
Rosehip purée, 5 L

Fruit content 130 %. Only natural sugar from the fruits. Additive-free, preservative-free.
Diluting 100 % purée: 0.9 L purée + 0.1 L water.

原材料

Rosehip.

营养价值/ 100 ml

Energy 369 kJ /88 kcal
Fat <0,5 g
    of which saturates <0,5 g
Carbohydrates 17,0 g
    of which sugars 15,0 g
Dietaryfibre 5,5 g
Protein 1,2 g
Salt 0 g

储存

Unopened at room temperature. Opened in refrigerator (+2 - +6°C) approx 1 week.

产品号码

Bonne: 4201

返回

Bonne 200 % Apple purée, 5 L

Bonne 200 %
Apple purée, 5 L

Fruit content 200 %. Only natural sugar from the fruits. Additive-free, preservative-free.
Diluting 100 % purée: 0.65 L purée + 0.35 L water.

原材料

Apple.

营养价值/ 100 ml

Energy 450 kJ /107 kcal
Fat <1,0 g
    of which saturates <0,5 g
Carbohydrates 21,0 g
    of which sugars 20,0 g
Dietaryfibre 3,0 g
Protein 0,5 g
Salt 0 g

储存

Unopened at room temperature. Opened in refrigerator (+2 - +6°C) approx 1 week.

产品号码

Bonne: 4203

返回

Bonne Kurpitsasose, 1 L

Bonne
Kurpitsasose, 1 L

Maustamaton. Lisä- ja säilöntäaineeton. Ravistettava. Valmistettu Suomessa.

原材料

Kurpitsa, sitruunatäysmehutiiviste 0,1 %.

营养价值/ 100 ml

Energiaa 220 kJ/52 kcal
Rasvaa < 0,5 g
    josta tyydyttynyttä 0 g
Hiilihydraatteja 11 g
    josta sokereita 2 g
Ravintokuitua 2 g
Proteiinia 1 g
Suolaa 0 g

储存

Säilyy avaamattomana huoneen lämmössä. Avattuna jääkaapissa (+2 - +6°C) noin viikon.

产品号码

Bonne 2530
Kuluttajapakkaus, 1 L: 6420610114685
Myyntierä 12 x 1 L: 6420610114692

返回

Bonne Kukkakaalisose, 1 L

Bonne
Kukkakaalisose, 1 L

Maustamaton. Lisä- ja säilöntäaineeton. Ravistettava. Valmistettu Suomessa.

原材料

Kukkakaali, sitruunatäysmehutiiviste 0,1 %.

营养价值/ 100 ml

Energiaa 115 kJ/27 kcal
Rasvaa < 0,5 g
    josta tyydyttynyttä 0,1 g
Hiilihydraatteja 4 g
    josta sokereita 2 g
Ravintokuitua 1,3 g
Proteiinia 1,5 g
Suolaa 0 g

储存

Säilyy avaamattomana huoneen lämmössä. Avattuna jääkaapissa (+2 - +6°C) noin viikon.

产品号码

Bonne 2529
Kuluttajapakkaus, 1 L: 6420610114661
Myyntierä 12 x 1 L: 6420610114678

返回

Bonne Passionhedelmäsose, 1 L

Bonne
Passionhedelmäsose, 1 L

Vain hedelmän oma sokeri. Lisä- ja säilöntäaineeton. Ravistettava. Valmistettu Suomessa.

原材料

Passionhedelmä. Hedelmäpitoisuus 100 %.

营养价值/ 100 ml

Energiaa 283 kJ/67 kcal
Rasvaa 0,7 g
    josta tyydyttynyttä < 0,1 g
Hiilihydraatteja 13 g
    josta sokereita 13 g
Ravintokuitua < 0,5 g
Proteiinia 2 g
Suolaa 0 g

储存

Säilyy avaamattomana huoneen lämmössä. Avattuna jääkaapissa (+2 - +6°C) noin viikon.

产品号码

Bonne 2516
Kuluttajapakkaus, 1 L: 6420610114401
Myyntierä 12 x 1 L: 6420610114418

返回

Bonne Puolukkasose, 1 L

Bonne
Puolukkasose, 1 L

Vain marjan oma sokeri. Lisä- ja säilöntäaineeton. Ravistettava. Valmistettu Suomessa.

原材料

Puolukka. Marjapitoisuus 100 %.

营养价值/ 100 ml

Energiaa 205 kJ/49 kcal
Rasvaa 0,7 g
    josta tyydyttynyttä 0,1 g
Hiilihydraatteja 9 g
    josta sokereita 8,2 g
Ravintokuitua 2,1 g
Proteiinia 0,5 g
Suolaa 0 g

储存

Säilyy avaamattomana huoneen lämmössä. Avattuna jääkaapissa (+2 - +6°C) noin viikon.

产品号码

Bonne 2522
Kuluttajapakkaus, 1 L: 6420610114388
Myyntierä 12 x 1 L: 6420610114395

返回

 
ammattilaiset-kuva.jpg
 

从这页上可以找到适合专业订购和餐厅使用的优质博纳产品。